Bouwmanagement

Bij bouw-, renovatie- of saneringswerkzaamheden is het van belang dat er een kritische partner naast u staat die uw bouwplannen kan realiseren op de wijze zoals u dat voor ogen heeft.
Bij IBBG is uw sloop-, renovatie en/of bouwproject in goede handen.
Onze ervaren bouwmanagers vervullen een belangrijke rol vanaf de initiatieffase tot en met de opleveringsfase. Van toezichthouden tot directievoering.
In alle projectfasen ondersteunen wij u zo goed als mogelijk, wat zich vertaald in een optimaal eindresultaat. 

Meer over bouwmanagement

IBBG is gespecialiseerd in onderhouds- en renovatieprojecten, maar ook in sanerings, sloop- en nieuwbouwprojecten. Vanaf de eerste ideeën tot en met de opleveringsfase speelt de directievoering een grote rol. In alle fases kunnen wij u ondersteunen of met u meedenken en kritische vragen stellen, waarmee het eindresultaat op een hoger plan kan worden gebracht.

De directievoerder houdt zich onder andere bezig met: 

 • Het aanvragen van de vergunningen;
 • Het plannen van het bouwproject;
 • Het (laten) maken en bespreken van de bestekken;
 • Het organiseren van de aanbestedingen ten behoeve van meerdere offertes;
 • Het ramen van de kosten;
 • Het bijhouden van een financiële rapportage;
 • Het voorzitten van de bouwvergaderingen;
 • Is een kritische waarnemer van het gehele proces.

De directievoerder is eindverantwoordelijke voor realisatie van het project binnen de daarvoor geldende normen (budget, planning en kwaliteit).

Het toezicht op de bouwplaats wordt steeds meer door woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars uitbesteed aan deskundige- en onafhankelijke partijen. IBBG kan dit voor zowel kleine als grote projecten voor u verzorgen. De toezichthouder controleert in de uitvoeringsfase dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd als in de contractfase met elkaar is overeengekomen. In de praktijk betekent dat het budget, de kwaliteit en de planning voortdurend worden bewaakt.

De toezichthouder houdt zich onder andere bezig met:

 • Controleren van het juiste materiaalgebruik in het werk;
 • Controleren van de meetstaten, de termijnstaten en dergelijke;
 • Het geven van advies aan de opdrachtgever;
 • Controleren van het meer- en minderwerk;
 • Bewaken dat het project binnen de afgesproken kaders wordt gerealiseerd (budget, planning en kwaliteit);
 • Het maken en het versturen van toezichthouder rapportages (mondeling en schriftelijk).

Bouwkostencalculaties voor Aannemers, opdrachtgevers en particulieren

Het is van belang dat u kunt vertrouwen op een heldere en een transparante calculatie zodat u zicht krijgt op uw nieuw te bouwen projecten. Ook voor het evalueren van andere calculaties (2nd opinion) of aanscherpen van bestaande calculaties kunnen wij u ondersteunen. Bij de adviseurs van IBBG bent u in goede handen!. Wij zorgen samen met u dat we zicht houden op uw project en dat we de kosten inzichtelijk maken, zodat u zich bezig kan houden met de objectieve besluiten die noodzakelijk zijn.

IBBG biedt haar interne kennis en expertise aan, aan externe partijen die voor enkele dagen, weken of bepaalde projecten een ervaren en ingewerkte calculator kunnen gebruiken voor het uitwerken van projecten. Dit kan op detacheringsbasis of op projectbasis.

U kunt hierbij denken aan:

 • Het maken van calculaties en Investeringsramingen volgens de Nen 2631;
 • Het maken van exploitatieberekeningen via de Nen 2632;
 • Controle berekeningen van aannemers en advies op dat gebied;
 • Opstellen en beheren van kostenonderleggers t.b.v. ramingen en MJOP’s;
 • Opstellen van QuickScan ramingen op basis van bijvoorbeeld een vlekkenplan.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u meer weten over bouwmanagement en/of bouwkostencalculaties? Neem vrijblijvend contact met ons op via 036 - 76 03 500 of maak gebruik van het contactformulier.

Ga naar contact

Bouwadviesbureau IBBG B.V.

036 - 76 03 500
info@ibbgadvies.nl

Adres
De Binderij 64B
1321 EK Almere

Administratie
KvK: 64818748 
BTW: 8558.68.818.B.01